Imieniny: Jolanta, Łukasz, Olimpia
poniedziałek 17 grudnia 2018

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

08/01/2018

Wyróżnienia Burmistrza Dzielnicy

Mieszkańcy oraz instytucje pożytku publicznego mogą zgłaszać kandydatury do wyróżnienia Burmistrza Dzielnicy Wesoła - „Człowiek/Organizacja Pozarządowa Roku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.

Zgłaszać można osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, które wyróżniły się w 2017 r. działając na rzecz społeczności lokalnej oraz przyczyniły się do promowania Wesołej.

Wyróżnienia przyznane będą w kategorii:

- kultura,

- sport,

- opieka i pomoc społeczna,

- promocja i wspieranie działań lokalnych,

- Społecznik/ Wolontariusz Roku/ Młody Działacz Roku.

Burmistrz może przyznać dodatkowy tytuł honorowy „Wybitny Człowiek Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” za całokształt działań oraz wyróżnienie specjalne dla organizacji pozarządowej za całokształt działań.

Wniosek wraz formularzem zawierającym podpisy 30 mieszkańców oraz zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli jest to osoba fizyczna) należy przekazać do 15 stycznia br. do Urzędu Dzielnicy w formie elektronicznej (wesola.wow@um.warszawa.pl) lub papierowej (Urząd Dzielnicy Wesoła ul. W. Raczkiewicza 33 pok. 216, 05-075 Warszawa).