Imieniny: Maria, Marzena, Ryszard
piątek 26 kwietnia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

24/08/2018

Stypendia i zasiłki szkolne

zielona tablica szkolna z napisem stypendia i zasiłki szkolne

Do 17 września w szkołach można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019. O stypenidium można wnioskować, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 514 zł.

W ciągu rozku szkolnego można również składać wnioski o zasiłki szkolne. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Bliższe informacje w szkołach.

Poniżej dostępne są:

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

 

 

 

Do pobrania: