Imieniny: Jadwiga, Leonard, Teresa
poniedziałek 15 października 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

10/11/2017

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

16 listopada 2017 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33

odbędzie się XLVI sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy
 5. Stan realizacji budżetu za III kwartały 2017 roku
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok - druk nr 157
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok - druk nr 158
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
  w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 159
 9. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów
   w dzielnicy
 10. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy oraz ocena nowego systemu gospodarki odpadami
 11. Informacja o stanie przygotowań do zimy z uwzględnieniem materiału przygotowanego przez OPS dotyczącego pomocy dla bezdomnych i innych osób potrzebujących pomocy w czasie zimy
 12. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 15. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie sesji