Imieniny: Kacper, Justyna, Łucja
środa 26 września 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

12/10/2017

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

19 października 2017 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

przy ul. 1 Praskiego Pułku 33

odbędzie się XLV sesja Rady Dzielnicy Wesoła

m.st. Warszawy

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XLV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok- druk nr 155
 5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie dzielnicy
   z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa dzieci
 6. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Lato w Mieście”
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych
 8. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zakończenie sesji
Do pobrania: