Imieniny: Agnieszka, Amelia, Szymon
wtorek 20 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

04/03/2021

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

 XXXVII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 10 marca 2021 r. o godzinie 14.15

Sesja odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego. Odnośnik do transmisji on-line dostępny jest na stronie www.wesola.waw.pl w zakładce transmisje on-line. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad XXXVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

4. Informacja o planowanych inwestycjach w szczególności ZDM i MPWIK na terenie dzielnicy. Spotkanie z przedstawicielami tych instytucji

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w dzielnicy - funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji

6. Informacja o stanie istniejącej infrastruktury w dzielnicy

7. Informacja na temat Harmonogramu realizacji zadań lokalnych do Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2021 rok

8. Informacja o planowanych szczepieniach przeciw COVID-19 dla mieszkańców Dzielnicy

9. Informacja o wysokości dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarządowym za 2020 rok

10. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Zima w Mieście”

11. Informacja o prognozie demograficznej dla dzielnicy Wesoła

12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2020 rok – druk nr 142

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 143

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 144

15. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie sprzeciwu wobec sprzedaży działki ewidencyjnej nr 71/2 z obrębu 8-06-01 o powierzchni 1505 m2 położonej przy ul. Narutowicza róg ul. Mickiewicza – druk nr 140 – punkt przeniesiony z obrad XXXVI sesji 17 lutego 2021 roku

16. Interpelacje i zapytania radnych

17. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym

18. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania

19. Wolne wnioski i informacje

20. Zakończenie sesji