Imieniny: Maurycy, Ignacy, Tomasz
wtorek 22 września 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

08/01/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXIII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się

15 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła 

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI i XXII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszaw
 4. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO
 5. Informacja o toczących się sprawach sądowych z udziałem dzielnicy
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 90
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym
 9. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zakończenie sesji
Do pobrania: