Imieniny: Karol, Franciszek
czwartek 04 czerwca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

11/09/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XVII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 18 września 2019 r. o godzinie 14.00

w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 4. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia

 5. Stan realizacji planowanych inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 72

 7. Informacja o kosztach i źródłach finansowania Pikniku Wesoła

 8. Informacja Zarządu na temat przebiegu prac nad budżetem obywatelskim

 9. Interpelacje i zapytania radnych

 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym

 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania

 12.  Wolne wnioski i informacje

 13.  Zakończenie sesji

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej.  

Do pobrania: