Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

14/06/2017

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

OGŁOSZENIE

22 czerwca 2017 r. o godzinie 1400

w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

przy ul. 1 Praskiego Pułku 33

odbędzie się XL sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia
 5. Informacja Zarządu o pracy komórek organizacyjnych i delegatur w Dzielnicy Wesoła na rzecz mieszkańców
 6. Informacja Zarządu w sprawie budżetu partycypacyjnego
 7. Informacja o pozyskaniu i możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych
 8. Informacja o przygotowaniach do akcji „Lato w Mieście”
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Okuń na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk nr 139
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 140
 11. Informacja na temat prac nad przebiegiem WOW
 12. Propozycje Rady Dzielnicy do opracowania przez Zarząd, jednostki organizacyjne wstępnego projektu załącznika dzielnicowego
 13. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt.3 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2017 rok
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 16. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 17. Wolne wnioski i informacje
 18. Zakończenie sesji
Do pobrania: