Imieniny: Bartłomiej, Franciszek, Łukasz
niedziela 17 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

09/07/2018

Sesja Rady Dzielnicy

LV sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbędzie się

12 lipca 2018 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad LV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o planowanych inwestycjach ZMID na terenie dzielnicy,
  w szczególności budowy tunelu pod torami kolejowymi
 5. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów
  w dzielnicy
 6. Informacja o pracach związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok – druk nr 202
 8. Propozycje Rady Dzielnicy do opracowania przez Zarząd, jednostki organizacyjne wstępnego projektu załącznika dzielnicowego
 9. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym 

12. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania 

13. Wolne wnioski i informacje 

14. Zakończenie sesji