Imieniny: Milena, Robert, Rafał
czwartek 24 stycznia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

10/05/2018

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

17 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się LIII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad LIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy
 5. Informacja o funkcjonowaniu OSP w dzielnicy
 6. Informacja z wykonania załącznika dzielnicowego za I kwartał 2018 roku
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok (OPS) – druk nr 194
 8. Informacja o planach zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie dzielnicy oraz stanie prac nad uregulowaniem własności OŚK „Cyraneczka”
 9. Utrzymanie zieleni w dzielnicy. Problemy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i rezerwatów przyrody na terenie dzielnicy
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 192
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy - druk nr 193
 12. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 15. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie sesji