Imieniny: Benedykt, Mikołaj, Marzanna
czwartek 21 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

13/04/2018

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

LII sesja Rady Dzielnicy Wesoła

odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00

w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad LII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Wręczenie tytułów „Człowieka Roku i wyróżnień Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy za 2017 rok”
 5. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych realizujących w dzielnicy zadania z zakresu kultury i sportu
 6. Informacja o planowanych inwestycjach MPWIK na terenie dzielnicy. Spotkanie
  z przedstawicielami tej instytucji
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2017 roku – druk nr 185
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok (OPS)– druk nr 187
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok (WOŚ)– druk nr 186
 10. Informacja na temat naliczania i ściągania podatków lokalnych na terenie dzielnicy
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy - druk nr 188
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 189
 13. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy - gospodarka odpadami
 14. Informacja o stanie czystości powietrza i działaniach władz samorządowych na rzecz jej poprawy
 15. Plany i stan przygotowania do remontów obiektów oświatowych w okresie wakacji
 16. Informacja o kosztach utrzymania oświaty, kultury i sportu w dzielnicy
 17. Informacja o stanie przygotowań do Pikniku Wesoła
 18. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 19. Interpelacje i zapytania radnych
 20. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 21. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 22. Wolne wnioski i informacje
 23. Zakończenie sesji