Imieniny: Milena, Robert, Rafał
czwartek 24 stycznia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

09/03/2018

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

15 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. Władysława Raczkiewicza 33

odbędzie się LI sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad LI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o planowanych inwestycjach ZDM na terenie dzielnicy. Spotkanie z przedstawicielami tej instytucji
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w dzielnicy -  funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicy Wesoła  do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2017 rok – druk nr 179
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok (WSZ) – druk nr 180
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok (WOW) – druk nr 181
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…N… na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 178
 10. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Zima w Mieście”
 11. Informacja o prognozie demograficznej dla dzielnicy Wesoła
 12. Informacja o stanie istniejącej infrastruktury w dzielnicy
 13. Plan inwestycyjny na rok 2019 – ukierunkowanie prac projektowych
 14. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt.2 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2017 rok
 15. Informacja na temat prac nad przebiegiem WOW i informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 18. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 19. Wolne wnioski i informacje
 20. Zakończenie sesji