Imieniny: Irena, Józef, Stanisław
piątek 18 września 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

13/02/2020

Opłaty za odpady

pojemniki na odpady segregowalne

Nowe stawki opłat za odpady

W związku ze zmianą metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba złożyć nowe deklaracje. Właściciele wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji, ponieważ obowiązek ten mają zarządcy nieruchomości (społdzielnia mieszkaniowa lub wspolnota mieszkaniowa). Szczegółowe informacje dotyczące opłat, między innymi określające stawki dla domków letniskowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz tych, na któych prowadzona jest działalność gospodarcza określa obwieszczenie prezydenta m.st. Warszawy. Odpowiednią deklarację można pobrać na stronie 19115 i WYSŁAĆ do 10 kwietnia.

 

 

Złóż zdalnie deklarację dot. gospodarowania odpadami

 

 W związku ze zmianą w systemie opłat za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy mają obowiązek złożyć do 10 kwietnia 2020 r. nową deklarację. Mogą to zrobić elektronicznie z pomocą kreatora.

 

Kreator deklaracji

 

Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

 

Jak złożyć deklarację przez platformę ePUAP2?

 

  1. Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
  2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
  3. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 

Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.

 

 

 

W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

 

Jak złożyć deklarację drogą pocztową?

 

  1. Pobierz i wydrukuj deklarację – formularze
  2. Wypełnij ją i podpisz
  3. Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy

 

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

 

 

 

Do którego urzędu dzielnicy złożyć deklarację?

 

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

 

W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

 

Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl.

 

 

 

Ważne terminy

 

Termin złożenia deklaracji do 10 kwietnia jest wskazany w ustawie, która obowiązuje mieszkańców całego kraju. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

 

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za kwiecień br., zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości powinni wnieść do 28 kwietnia 2020 r. na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy.

 

Od marca 2020 r. w Warszawie obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty są uzależnione od rodzaju nieruchomości i nie są powiązane z ilością osób zamieszkujących w domu lub mieszkaniu.

Wysokość opłat:

  • gospodarstwo domowe w budynku jednorodzinnym – 94 zł (w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadow stanowiących odpady stawkę opłaty należy pomniejszyć o 4 zł)
  • gospodarstwo domowe w budnyku wielorodzinnym (w całości zamieszkanym, bez lokali użytkowych) -  65 zł

 

Pierwsza opłata zgodna z nowymi stawkami powinna zostać dokonana najpóźniej do 28 marca 2020 roku.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, zwracamy się z prośbą, aby osoby, które mogą załatwić sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w formie elektronicznej bądź telefonicznej, wybrały taką formę kontaktu. Ograniczenie osobistego stawiennictwa w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom. 

 

 

 

 

 

Do pobrania: