Imieniny: Marek, Wiktoryna, Zenon
niedziela 29 marca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

13/02/2020

Opłaty za odpady

pojemniki na odpady segregowalne

Nowe stawki opłat za odpady

Od marca 2020 r. w Warszawie obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty są uzależnione od rodzaju nieruchomości i nie są powiązane z ilością osób zamieszkujących w domu lub mieszkaniu.

Wysokość opłat:

  • gospodarstwo domowe w budynku jednorodzinnym – 94 zł (w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadow stanowiących odpady stawkę opłaty należy pomniejszyć o 4 zł)
  • gospodarstwo domowe w budnyku wielorodzinnym (w całości zamieszkanym, bez lokali użytkowych) -  65 zł

 

Pierwsza opłata zgodna z nowymi stawkami powinna zostać dokonana najpóźniej do 28 marca 2020 roku.

W związku ze zmianą metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Obsługi Mieszkańców trzeba złożyć nowe deklaracje. Właściciele wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji, ponieważ obowiązek ten mają zarządcy nieruchomości (społdzielnia mieszkaniowa lub wspolnota mieszkaniowa).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat, między innymi określające stawki dla domków letniskowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz tych, na któych prowadzona jest działalność gospodarcza określa obwieszczenie prezydenta m.st. Warszawy.

Odpowiednią deklarację można pobrać na stronie 19115 i WYSŁAĆ do 10 kwietnia. 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, zwracamy się z prośbą, aby osoby, które mogą załatwić sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w formie elektronicznej bądź telefonicznej, wybrały taką formę kontaktu. Ograniczenie osobistego stawiennictwa w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom. Deklaracje można wysyłać pocztą, mogą być wysłane aż do 10 kwietnia, dlatego nie ma konieczności składania ich osobiście już w marcu.

 

 

 

 

 

Do pobrania: