Imieniny: Blanka, Edmund, Natalia
wtorek 01 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

22/10/2020

Modernizacja linii kolejowej

logo PKP PLK

Konsultacje społeczne - linia kolejowa nr 2

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłaszają konsultacjie społeczne dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce.

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. opracowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Projekt ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce poprzez m.in.:

  • dobudowę drugiej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna i wariantowo na odcinku Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki,
  • zapewnienie możliwości realizacji cyklicznego, symetrycznego i zintegrowanego rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich,
  • ograniczenie liczby skrzyżowań linii kolejowej z drogami samochodowymi i przejść w poziomie torów,
  • przystosowanie stacji do wyprzedzania pociągów towarowych o długości do 750 m przez pociągi pasażerskie,
  • budowę nowych stacji,
  • dobudowę na stacji Warszawa Rembertów 2 nowych torów,
  • budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia. 
W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.
Z uwagi na stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zastępujemy formą korespondencyjną oraz zdalną z wykorzystaniem możliwości technologicznych. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania są dostępne od 22 października 2020 r. do 22 listopada 2020 r. na stronie internetowej.

Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, umożliwiamy zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędzie Miasta Zielonka, Urzędzie Miasta Sulejówek, Urzędzie Miejskim w Halinowie, Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Gminy Cegłów, Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, Urzędzie Gminy w Kotuniu, Urzędzie Gminy Siedlce, Urzędzie Miasta Siedlce, Starostwie Powiatowym w Wołominie i Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Odpowiedzi na ankiety w przedmiotowej sprawie można odsyłać do dnia 22.11.2020.