Imieniny: Daniel, Bohdan, Julia
wtorek 10 grudnia 2019

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

24/01/2019

Konsultacje społeczne

panorama miejsca w Wesołej

Wyznaczono dodatkowy termin do składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres do dnia 28 lutego 2019 r.

Więcej informacji