Imieniny: Alfred, Elżbieta, Maksymilian
piątek 14 sierpnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

01/06/2020

Gromadzenie deszczówki

beczka z wodą

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę. Nabór trwa do końca lipca 2020 r.

Stolica pomaga chwytać wodę
Stolica udziela od października 2019 r. dotacji na budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych - woda nie przesiąka do ziemi, można ją pobierać do ponownego wykorzystania).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Od 1 września mieszkańcy będą mogli zgłaszać się o dofinansowanie ekologicznych inwestycji instalowanych w 2021 roku.