Imieniny: Jarosław, Konrad, Bartosz
niedziela 21 kwietnia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

12/06/2017

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

ikona autobusu oraz piktogram osoba na wózku inwalidzkim

W związku z organizacją transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 prosimy zainteresowane osoby o składanie do 7 lipca 2017 r. wniosków w sprawie zapewnienia dowozu w przyszłym roku szkolnym.

Należy złożyć:

- wniosek (pismo) kierowany do Burmistrza Dzielnicy Wesoła zawierający: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dane dziecka, adres zamieszkania, adres placówki oświatowej. Wniosek powinien również uwzględniać informacje dotyczące dodatkowych indywidualnych warunków, jakie muszą być spełnione podczas transportu (np. konieczność zabrania razem z dzieckiem wózka inwalidzkiego);

- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zaświadczenie z placówki oświatowej o zapewnieniu miejsca, dla danego dziecka, na rok szkolny 2017/2018.

Kopie orzeczeń oraz zaświadczenie należy umieścić w kopercie dopiętej do wniosku.

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (stanowisko nr 5 i 6).

Informacji udziela:  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła, tel.: 22 773 60 46.