Imieniny: Iza, Dominik, Rajmund
sobota 08 sierpnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

14/02/2020

Człowiek Roku

wyróżnienia burmistrza Dzielnicy Wesoła

Wyróżnienia Burmistrza Dzielnicy

Mieszkańcy oraz instytucje pożytku publicznego do 5 marca br. mogą zgłaszać kandydatury do wyróżnienia Burmistrza Dzielnicy Wesoła - „Człowiek/Organizacja Pozarządowa Roku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.

Zgłaszać można osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, które wyróżniły się w 2019 r. działając na rzecz społeczności lokalnej oraz przyczyniły się do promowania dzielnicy Wesoła.

Wyróżnienia przyznane będą w kategoriach:

- kultury,

- sportu,

- profilaktyki i spraw społecznych,

- ekologii,

- promocji dzielnicy Wesoła w skali ponaddzielnicowej,

Burmistrz może przyznać dodatkowy tytuł honorowy „Wybitny Człowiek Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” za całokształt działań oraz wyróżnienie specjalne dla organizacji pozarządowej za całokształt działań.

Zgłoszenia wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli jest to osoba fizyczna) należy przekazać do 5 marca br. do Urzędu Dzielnicy Wesoła w formie lektronicznej (skan) na adres: wesola.wpks@um.warszawa.pl lub papierowej na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, pokój 024.

Regulamin oraz formularze dostępne poniżej.