Imieniny: Tomasz, Paweł, Paula
niedziela 07 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

01/12/2020

Budżet obywatelski

budżet obywatelski, zgłaszam, głosuję, korzystam

Trwa ósma edycja budżetu obywatelskiego

Zgłaszanie projektów:

 • do 25 stycznia 2021 r.
 • najwygodniej zgłosić pomysł internetowo na bo.um.warszawa.pl
 • można też przynieść do urzędu wypełniony papierowy formularz
 • trzeba załączyć listę poparcia (20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy dla projektów dzielnicowych) 

Projekt dzielnicowy to:

 • realizowany w jednej dzielnicy
 • wchodzący w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub  jednostkom organizacyjnym: ZDM, ZTM, ZOM Lasom Miejskim Warszawa, Zarządowi  Mienia m.st. Warszawy, Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy

Pamiętaj, że zaproponowany pomysł musi być dostępny dla innych oznacza to, że:

 • zgłaszane pomysły muszą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji.
 • dodatkowo w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń powstałe inwestycje muszą być dostępne w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli
 • w przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.
 • projekty muszą być realizowane na terenach, w stosunku do których Miasto jest właścicielem lub zarządcą, czyli jest.: właścicielem, współwłaścicielem, trwałym zarządcą, najemcą, dzierżawcom, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebność)
 • wartość każdego projektu zgłoszonego w Dzielnicy Wesoła nie może przekroczyć 187 150 zł

Pomoc przy składania projektów:

w Wesołej pracownicy urzędu udzielają wspracia autorom projektów. W tym roku możliwy jest tylko kontakt telefoniczny lub emailem. Jeśli masz pytania dotyczące projektówkultury, sportu, ochrony środowiska, spraw społecznych,  zajęć edukacyjnych lub inwestycji, możesz porozmawiać z osobą z danego zakresu. Kontakt i dni dyżurów w grudniu oraz w styczniu.

 

Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego (w tym o projektach ogólnomiejskich) można zlaleźć na stornie bo.um.warszawa.pl