Imieniny: Ambroży, Izodor, Wacława
sobota 04 kwietnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

18/03/2020

Bezpieczeństwo seniorów

postacie seniorów w kuli trzymanej w dłoniach

Jak chronić seniorów przed koronawirusem?

Seniorzy to grupa osób, która z racji wieku i towarzyszących chorób szczególnie powinna chronić się przed koronawirusem.

O czym należy pamiętać?

  • Zabezpiecz podstawowe potrzeby seniora

Seniorzy powinni ograniczy przebywanie w miejscach publicznych (np. w komunikacji miejskiej, klubach seniora, sklepach, urzędach) .

Dlatego zachęcamy, aby zarówno rodzina jaki i sąsiedzi osób starszych wyręczali ich w zakupach, wizytach w aptece czy załatwianiu spraw urzędowych.

Seniorzy nie powinni teraz opuszczać swoich domów. 

  • Ogranicz ryzyko zarażenia

Pomagajmy seniorom, ale ograniczmy zbędne wizyty. Szczególnym zagrożeniem dla seniorów mogą być dzieci i młodzież, które mogą być nosicielami wirusa, mimo iż same nie mają objawów choroby. 

  • Wspierajmy się nawzajem

Zadbajmy, aby mimo ograniczeń seniorzy nie czuli się samotni. Rozmawiajmy przez telefon czy wideorozmowy. Zachęcajmy, aby telefonicznie kontaktowali się seniorzy między sobą, zamiast spotykać się np. w klubach seniorów.

  • Motywujmy

Zwróćmy uwagę seniorów na fakt, że unikanie zagrożenia poprzez pozostawanie w domu, jest przejawem odpowiedzialności za zdrowie własne i bliskich. Seniorzy nie narażając siebie chronią również swoje rodziny.

  • Módl się w domu

Wizyty w kościołach są niewskazane ze względu na duże skupisko ludzi. Zaleca się , żeby modlić się w domu. Polscy biskupi udzielili dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami przeziębienia, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Poinformujmy seniorów, że w takiej sytuacji nieobecność na mszy niedzielnej nie jest grzechem.

 

Przypominaj o zasadach higieny:

  • Mycie rąk

Seniorzy - tak samo jak my wszyscy - powinni pamiętać o tym, że w walce z wirusem niezwykle ważna jest higiena. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).  Ważna jest też dezynfekcja telefonów komórkowych. 

  • Bezpieczny odstęp

Należy zachować bezpieczną odległości od rozmówców. Chodzi o dystans 1-1,5 metra od osób, które kaszlą, kichają lub mają gorączkę. 

  • Zakrywajmy usta i nos przy kichaniu

Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, dlatego przypominajmy seniorom o „nowych”  zasadach ochrony podczas kaszlu i kichania. "Należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie należy zakrywać ust i nosa bezpośrednio rękoma.